Forsiden

Bag om TdT

Folkene bag TdT

Regler

Termer & udtryk

Galleriet

Opskrifter

Gæstebog

Afstemning

NyhedsbrevKontakt TdT

Statistik

TdT traditionerNærværende dokumenterer regler og normer som igennem årene er opstået til, og omkring, den årlige fest i foreningen Tour de Terrasse af 1994 (herefter benævnet TdT). Alle regler er forsøgt nedfældet så ordret som de er blevet skabt, visse regler med større held end andre. Eventuelle ændringer og tilføjelser til dette regelsæt, vil ud over at blive udgivet i hel form, også blive publiceret som et løs ark, for eventuelt interesserede.

Dette er v2 dateret 21.03.2008.

Grundlæggende ide bag TdT
Ideen bag TdT bygger på det koncept, at nå rundt om noget. Dvs. i TdT årsfestens tilfælde, en terrasse. Da arrangementet jo er en fest, er det selvfølgelig aftenens tomme ølflasker der skal nå rundt om terrassen.

Baggrunden for TdT
Baggrunden for dette geniale koncept, stammer tilbage til sommeren 1994, hvor en stilfærdig grillfest, udviklede sig til et orgie i drukkunsten færdigheder. Til denne grillfest, var der en hel unik sammensætning af mennesker tilstede, hver med sine egne øl filosofier. Lige præcis sammensætningen af disse filosofier, udgjorde i sandhed en fantastisk idemasse, som på kun én aften, udviklede hele den grundlæggende ide.
Senere samme sommer, afholdte den nystiftede forening sin første årsfest på en ordentlig voksen terrasse, og har gjort det lige siden.
Denne årligt tilbagevendende fest, skal ses som et tegn på respekt og kærlighed for Tourens guddommelige virkning på humør og sjæl, samt en anerkendelse til den fantastiske alkohol.

Bestyrelsen

§1.1 (Bestyrelsens opbygning)
Foreningen har en hierarkisk opbygning. Dette indbefatter en præsident, en vicepræsident, en kasserer og en sekretær (i nævnte rækkefølge). Antallet af personer i bestyrelsen er ligegyldig, dog kan kun disse 4 personer besidder en reel post.
Ved afstemninger har alle bestyrelsesmedlemmer 1 stemme, ud over præsidenten, som altid vil have det antal stemmer som der er medlemmer i bestyrelsen. Dvs. at hvis der er 4 medlemmer af bestyrelsen, vil der i alt være 7 stemmer.

§1.2 (Bestyrelsens beføjelser)
Bestyrelsen har alle former for beføjelser til at ændre alle regler vedrørende hele foreningen. De eneste foranstaltninger som aldrig vil kunne ændres, er de regler som er opstillet som paragraf 1 styk 1-5.

§1.3 (Den årlige generalforsamling)
Der skal mindst én gang om året afholdes generalforsamling i foreningen. Da bestyrelsen er fuldstændig ligeglade med andres meninger, vil denne kun være for den bestående bestyrelse. Til generalforsamlingen vil alle bestyrelsesmedlemmer som besidder en post, rokere deres post til anden side, så ingen besidder samme post, i mere end et år. Den officielle overtagelse vil dog altid først ske til selve årsfesten.
Den eneste post som ikke er med i denne rokade, er præsidentens. Præsident posten kan kun skifte person ved demokratisk valg, ifølge de opsatte regler i paragraf 1 styk 1.

§1.4 (Indhold for generalforsamlingen)
Generalforsamlingens vigtigste punkt, er at få bestemt dato og sted for selve TdT årsfesten, samt at udarbejde en deltagerliste, med hvilke navne de medvirkende skal lyde under arrangementet (jf. paragraf 4 styk 1).
Ud over dette, skal størrelsen på registreringsafgiften bestemmes (jf. paragraf 4 styk 1), og eventuelle indkøb for dette beløb skal aftales (jf. paragraf 5 styk 2).
Til sidst skal festens dagsprogram arrangeres. Dette skal selvfølgelig overholde de traditioner som følger Touren, men også nye kan her tilføjes.

§1.5 (Optagelser og aftrædelser i bestyrelsen)
Det er til hver en tid muligt at søge om aftrædelse fra bestyrelsen. Hvis man dog besidder en post, vil aftrædelsen dog først kunne forekomme til næste årsfest (jf. paragraf 1 styk 3). Ved demokratisk afstemning vil bestyrelsen til hver en tid, kunne aftræde et medlem med øjeblikkelig virkning.
Optagelser kan kun forekomme efter demokratisk afstemning i bestyrelsen. Under normale omstændigheder kan dette kun ske op til en årsfest, men der kan dog søges dispensation hos præsidenten fra dette.

Forberedelser til årsfesten

§2.1: (Tidspunktet for TdT)
Selve TdT skal afholdes, så vidt muligt, den sidste lørdag i Juli. Dette har været tradition siden starten, og bør i god ånd, overholdes hvis muligt. Kun drastiske årsager, såsom bryggeristrejke, er legale grunde til at flytte festen.

§2.2 (Navne og labels)
Bortfaldet.

§2.3 (Invitation og taler)
Efter at bestyrelsen har bestemt deltagerlisten og årsfestens dagsprogram, skal der laves en invitation, som skal udsendes til de heldige. Det er altid op til sekretæren at administrere dette stykke arbejde. Hvis en af de personer der skal holde årets taler, skal have hjælp, er det også op til sekretæren at yde denne bistand.

§3.1: (Tidspunktet for Tour de Bord)
Minimun en gang årligt afholdes Tour de Bord (herefter benævnet TdB) i forbindelse med generelforsamlingen. Erfaring viser, at hvis bestyrelsen har den rette ånd og stemning, så vil selve festen med sikkerhed blive en succes. Det er derfor vigtigt at fremme den rette TdT ånd mest muligt, igennem vedvarende træning i TdT’s koncept.

§3.2: (Regler for TdB)
TdB er en miniatureudgave af selve TdT. Den er velegnet til mindre fester, og dens koncept bør udbredes mest muligt. Den indeholder ingen af de gængse TdT regler, men kun den centrale ide med at nå rundt om noget, dvs. i dette tilfælde et bord. Altså, ingen trøjer til TdB.

§3.3: (Målet for TdB)
En omgang af TdB er gennemført, når rækken af tomme ølflasker (uden mellemrum) når hele vejen rundt om bordet, langs yderkanten.

Regler for afholdelse af årsfesten

§4.1 (Registreringsafgift)
Det er op til kassereren at sørge for, at alle deltagere betaler denne afgift, inden selve festens begyndelse. Hvis en deltager ikke har mulighed for at betale, SKAL denne lave en betalingsordning med kassereren med det samme, da årets Tour indkøb er afhængig af denne afgift.

§4.2 (Åbning af festen)
Årsfesten starter altid traditionelt klokken 16.00 med Første Enkeltstart For Herrer. Derefter holder præsidenten sin åbningstale. Denne festtale behøver ikke at have noget indhold, og har kun til formål at åbne festen på en korrekt måde. Efter præsidentens tale, beretter kassereren om årets forenings regnskab.
Med dette er festen i gang, og traditionelt starter arrangementet med en Enkeltstart For Herrer (jf. paragraf 4 styk 9)..

§4.3 (Terrassen)
Der er visse krav terrassen skal overholde, før den kan tages i betragtning til at blive brugt til TdT. Først og fremmest skal den være stor. Ud over det, skal den bestå af fliser, som har en form og størrelse, der gør den velegnet til at stille flasker langs kanten på. Det er her essentielt at fliserne har en ensartet struktur, der gør det let for bestyrelsen at beregne flaske afstanden.
Hvis der på et eller andet tidspunkt i løbet af aftenen, bliver væltet en eller flere flasker, som allerede er ofret til Touren, modtager personen straks Den Prikkede Kvajetrøje (jf. paragraf 4 styk 7 + 8).

§4.4 (Registrering af flasker)
Touren bliver kørt efter princippet: En flaske er en flaske. Dvs. at lige meget hvad indholdet i flasken har været, så tæller den for 1 genstand (hvis indholdet mindst var på pilsner styrke (4.5 vol. %) og havde en kapacitet på mindst 33 cl. Hvis mindre tæller den for 0 genstande). Der kan i specielle tilfælde søges om dispensation fra dette, hvis en person f.eks. har humleallergi. Det er dog op til den tilstedeværende bestyrelse, af vurdere det enkelte individs sag.
Når en flaske er drukket tom, placeres den i den korrekte ende af de indtil videre ofrede flasker. Derefter sættes en markering udfor sit navn på den dertilhørende planche.

§4.5 (Øl-O-Grammet)
Et af de vigtigste punkter på Touren er opdateringen af Øl-O-Grammet. Denne specialindrettede anordning, er en sofistikeret statistik over Tourens udvikling indtil videre. Det er op til bestyrelsen, at på forhånd at have udpeget en betroet medarbejder, til at vedligeholde denne planche.
Første Optælling af flasker, sker klokken 16.30, for derved at ske hvert eneste time derefter, indtil Touren er gennemført (jf. paragraf 4 styk 6).

§4.6 (Målet)
Målet med Touren er at rækken af ofrede flasker, omringer hele terrassen, og derved bider sig selv i halen. Da TdT er defineret som en holdsport, med individuelle konkurrencer, har alle på dette tidspunkt vundet, og festen fortsætter til alle segner.
På dette tidspunkt har man også automatisk fundet vinderne af de individuelle konkurrencer. Dvs. at dem der på dette tidspunkt bærer de respektive trøjer, har vundet den specifikke disciplin, og vinder derved æren til at bære trøjen resten af aftenen (jf. paragraf 4 styk 7).

§4.7 (Trøjernes rækkefølge)
De individuelle konkurrencer i TdT benævnes ved 5 trøjer. Disse 5 er Den Gule Førertrøje, Den Lyserøde Havnearbejdertrøje, Den Hvide Svagdrikkertrøje, Den Grønne Pointtrøje og Den Prikkede Kvajetrøje. Hvis man på et givent tidspunkt, har flere af trøjerne i sin besiddelse, skal disse bæres efter ovenstående prioritet, da denne benævner deres værdi. Dvs. lavest værdi bæres inderst (med en enkelt undtagelse).

§4.8 (Forklaring af trøjerne)
Den Gule Førertrøje er herrernes førertrøje, og bæres af den herre, som har givet mest til Touren indtil videre. Dette måles ud fra antallet af markeringer på Tour planchen, og efter hvor langt han er nået med sin næste flaske alkoholiseret drik. Denne trøje er den fineste af de 5, og yderste respekt skal gives til den person, som bærer denne trøje.
Den Lyserød Havnearbejdertrøje er kvindernes førertrøje (også kaldet krantrøjen), og bæres af den kvinde, som har ofret sig mest til Touren virke indtil videre. Dette måles ud fra antallet af markeringer på Tour planchen, og efter hvor langt hun er nået med sin næste flaske alkoholiseret væske.
Den Hvide Svagdrikkertrøje er den lavest rangerede trøje af dem alle. Det er skam for Touren som institution, at en person tør dukke op til denne fauna af en fest, og samtidig sidde og spytte i sin øl. Derfor skal vedkommende straffes, og viser sit sande jeg, ved at bærer denne trøje yderst. Trøjen er ikke køn specifik, og bæres faktisk sjældent af en kvinde (så ingen kvinde chauvinistiske kommentarer, tak). Denne trøje bliver først sat i omløb klokken 17.30, ved første Øltælling, så alle har en chance for at undslå sig denne fadæse.
Den Grønne Pointtrøje er en trøje som skiftevis bæres af en mand og en kvinde. Trøjen bæres af den person som har vundet den sidste Enkeltstart (jf. paragraf 4 styk 9), hvilket vil sige at trøjen kun bæres af hver person i op til en time. Samme person kan selvfølgelig vinde æren flere gange i løbet af aftenen.
Den Prikkede Kvajetrøje er nok den sjoveste af den alle. Den bæres af den person, som har ytret den dummeste adfærd indtil videre. F.eks. kan alle verbale udtalelser tages i betragtning. Denne trøje bæres altid inderst, og det er derfor ret pinligt for personen, hvis man kan se den, da dette betyder at vedkommende ikke har andre trøjer end denne, i sin besiddelse. Trøjen skifter ejermand, ved at den person der overhører en usandsynlig dum kommentar, giver ytring om Demokratisk Kvajetrøje Afstemning. Dette gøres ved at råbe den tilstedeværende forsamling op, for derefter at forklare problematikken. Forsamlingen vil så herefter stemme om ejerskiftet af trøjen er retmæssigt eller ej.

§4.9 (Enkeltstarterne)
Enkeltstarterne er en meget vigtig del af TdT. Det er derfor vigtigt at alle deltagere af Touren, yder deres yderste ved disse events. Enkeltstarterne er delt op sådan, at på alle hele lige timeslag, vil herrerne tage en Enkeltstart, og på alle hele ulige timeslags, vil kvinderne gøre ligeledes.
Herrernes Enkeltstarter består i at alle deltagende herrer af Touren, stiller sig rundt om et bord med hånden om hver sin nyåbnede øl placeret på bordet. Det er her kvinderne tjans at heppe på deres favorit, og sørge for at vedkommende er oplagt og klar til udfordringen. Dette kan f.eks. bestå i at yde skuldermassage lige før start, og/eller ved at råbe anerkendende ord før og under Enkeltstarten.
Kvindernes Enkeltstarter foregår ligeledes, men dog kun med et glas øl, i stedet for en hel flaske. Det er her så op til herrerne at yde samme bistand til kvinderne, som de ved herrernes.
Vinderne af Enkeltstarten, og derved Den Grønne Pointtrøje (jf. paragraf 4 styk 7 + 8), er den person som først får tømt sin/sit flaske/glas, og får placeret den/det tilbage på bordet med et smæld. Dette smæld er symbolet på sejren, og personen får derefter overdraget trøjen. Det bør måske nok lige nævnes, at ALLE deltager i de første Enkeltstarter, hvor det derimod er lovligt at undgå de senere, hvis man føler sig en kende for beruset. Det er dog altid lovligt at deltage, uden at bælle indholdet af sit glas. Dvs. at personer som af en eller anden uforståelig grund,ikke kan/vil bælle til en Enkeltstart (de første som de senere), lovligt kan tillade sig dette, uden at modtage råbende bemærkninger eller skældsord.

§4.10 (Maden)
Det er klart at maden også er en vigtig del af TdT. ”Uden mad og drikke, dur helten ikke” siger man jo, og det er klart at ingen kan yde deres yderste til denne herlige leg, hvis ikke de får noget at spise undervejs.
Der er ingen krav til maden, selvom at en griller altid er at foretrække. TdT bør altid indeholde et forkullet måltid fra en medbragt grill. Lige meget hvilken type føde der vælges, kan man altid ansøge bestyrelsen om midler til at indkøbe dele af maden.

§4.11 (Bålet)
TdT kan ikke afholdes uden et bål. Hvis der er mangel på brænde ved den terrasse som årets Tour afholdes på, skal bestyrelsen informeres i god tid. Dette muliggører at bestyrelsen kan pålægge deltagerne en ekstra registreringsafgift, f.eks. i form at 1 knude brænde. Det er her tradition at deltagerne samles omkring bålet, og laver Snobøffer. Dette morsomme påfund, er de sidste år blevet ganske populært, og er derfor fra 2001 regelsættet, blevet stemplet som en tradition. Det er ikke et krav fra bestyrelsens side at alle deltager, men opfordrer dog til dette pudsige indslag, som egner sig fortræffeligt til natmad.
Eventuelle spørgsmål til konceptet bag Snobøffer, kan rettes til Snobøffens opfinder og fortaler Nikolaj P. Nielsen.

§4.12 (Afbrænding af Pølle)
Selvom at TdT ikke bliver afholdt på Sankt Hans aften, skal der alligevel afbrændes en heks. Denne heks hedder traditionelt Pølle, og han bliver afbrændt i form af et vellignende billede. Mens denne afbrænding finder sted, skal den Rituelle TdT Afbrændings Dans danses. Pga. dansens udformning har det været umuligt at nedfælde den med ord, og den må derfor overleveres personligt fra mund til mund, fra generation til generation.
Eventuelle spørgsmål til denne dans, kan rettes til Danseekspert og Afbrændingsansvarlig Tune Bonné.

§4.13 (Specielle indslag)
Bestyrelsen prøver så vidt muligt at indføre et par specielle indslag hvert eneste år. Der er ingen krav til disse indslag, og bestyrelsen kan ikke pålægges at disse er af høj standard ?. Bestyrelsen er altid åben for nye indslag, og forslag til nye regler eller ritualer. Henvendelse kan ske igennem bestyrelsens sekretær.

Diverse

§5.1 (TdT ejendele)
Her er en liste over ejendele som foreningen har købt igennem tiderne: 6

- Service til 25 personer (betydende tallerkener, knive og gafler).
- Soppebassin til nedkøling af drikkevarer.
- Tuscher til at lave de årligt påkrævede plancher.
- 1 grill (lille) + 1 grill (almindelig).

§5.2 (Indkøb af nye remedier)
Hvert eneste år bliver der lagt et lille beløb til side, til at indkøbe nye ting for, som kan forbedre Touren. Ønskelisten er lang, og donationer til foreningen er altid velkomne. Her er en lille liste over nogle af de ønsker, som foreningen gerne vil have anskaffet:

- Talerstol, til brug ved åbningen af festen.

- 1 grill, til brug på selve festdagen. Eventuelt kan denne sammen med dem som foreningen i forvejen ejer, udlånes til medlemmer af foreningen.

- 3 party pavilloner (eller én stor), til brug ved udendørsspise i dårligt vejr. Er også velegnet til selve festen senere på aftenen, hvis det går hen og bliver lidt koldt. Disse kunne selvfølgelig også udlånes til medlemmer af foreningen.

- Til sidst skal lige nævnes, at alle donationer til Foreningen For Børnenes Bekæmpelse, skal foregå igennem de sædvanlige kanaler.


    ©2002-2020 TdT